Кафедра забезпечення військ (сил)

Кафедра забезпечення військ (сил) створена на підставі наказу начальника Військової академії 708 від 14.08.2020 р.

Особовим складом науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється підготовка фахівців логістичного (тилового) забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) з терміном навчання 4 роки.

2. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 12 осіб.

Науково-педагогічні склад кафедри приймає активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, посібники, збірники, довідники. На кафедрі створений та діє військово-науковий курсантський гурток.

3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

- військово-економічна логістика;
- фінансове забезпечення;
- військовий тил та військове господарство;
- тилове забезпечення бойових дій військової частини;
- моделювання процесів транспортної логістики;
- зовнішній та внутрішній контроль, управління ризиками;
- основи аудиту та внутрішнього контролю;
- логістичне забезпечення (по службам тилу) військових частин (підрозділів);
- основи фінансово-господарської діяльності військових частин;
- основи логістики;
- організація квартирно-експлуатаційного забезпечення;
- організація експлуатації та утримання комунальних систем;
- фінансування квартирно-експлуатаційних витрат та ведення договірної роботи.

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять: лекційних, практичних, групових, самостійної підготовки, передбачених навчальними планами і програмами.

Навчально-матеріальна база кафедри включає:
- клас військового тилу і військового господарства;
- лекційна аудиторія;
- комп’ютерний клас.

У Військовій академії (м. Одеса) триває науково-практична робота щодо створення логістичного курсу для курсантів — тиловиків

006За програмою міжнародного співробітництва у Військовій академії (м. Одеса) за участю канадських інструкторів та офіцерів-викладачів військового вишу триває робота щодо створення логістичного курсу для курсантів факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Під керівництвом досвідчених канадських інструкторів майбутні офіцери засвоять питання логістичного планування за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Зазначений захід організовано за спільною ініціативою української та канадської сторін з метою здобуття курсантами відповідних знань та навичок, необхідних для виконання ними посадових обов’язків у військах.

За словами начальника кафедри забезпечення військ (сил), заняття направлені як в теоретичну, так і в практичну площину, при цьому головний акцент робиться на роз’ясненні майбутнім офіцерам основних методів і принципів логістичного забезпечення за стандартами НАТО, а також вирішенні завдань з логістичного планування.

007Протягом першого тижня занять канадські партнери ознайомили науково-педагогічних працівників та курсантів з системою кодифікації предметів постачання НАТО, провели заняття щодо організаційно-штатної структури підрозділів логістичного забезпечення та здійснення постачання під час розгортання військ за лініями забезпечення.

Варто зазначити, що за останні три роки — це вже шості курси підвищення кваліфікації, які проводять у Військовій академії іноземні інструктори. Свої знання курсантам вишу передавали військові США, Канади та Великої Британії. Принципово, що за своїм напрямком вони побудовані таким чином аби питання, які викладаються інструкторами, доповнювали одне одного, що, своєю чергою, в навчальному сенсі дає змогу курсантам факультету підготовки спеціалістів МТЗ постійно рухатися вперед в напрямку примноження своїх знань з логістичного забезпечення за міжнародними стандартами.

На сьогоднішній день курси підвищення кваліфікації за міжнародними стандартами успішно засвоїли курсанти всіх курсів факультету підготовки спеціалістів МТЗ Військової академії (м. Одеса). Актуальні навчальні питання, які на них розглядаються, включені до розділу дисципліни «Військово-економічна логістика», що в подальшому допоможе вчитися досвіду логістичного забезпечення армій держав-членів НАТО.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі